Er is dus geen einde en ook geen begin want alles gaat altijd door in verbinding  De praktijk is tot nader info gesloten     

                  

  Privacyverklaring


*Privacyverklaring Herma Harmsen -Reiki praktijk de Verbinding Assen-

Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Reiki praktijk de Verbinding Assen, gevestigd aan de Vallei 36, 9405KK in Assen, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals staat in deze privacyverklaring.

-Reiki praktijk de Verbinding Assen- neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens worden verzameld en met welk doel.

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die Reiki praktijk de Verbinding Assen levert. 

*Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor u als cliënt

In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan verwerken.

 

*Persoonsgegevens die ik verwerk:

Reiki praktijk de Verbinding Assen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan mij hebt verstrekt via het invullen van een intake formulier, of via de email, of via een persoonlijk consult.

Gegevens die Reiki praktijk de Verbinding Assen van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doelen, en die ik in ieder geval en ten minste verwerk, zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer en postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (indien noodzakelijk voor de betaling)

*Verwerkt Reiki praktijk de Verbinding Assen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden of gegevens over ras. -Reiki praktijk de Verbinding Assen- verwerkt soms enkele bijzondere persoonsgegevens als u mij deze zelf vertelt in een intakegesprek of tijdens een behandelsessie of Reikicursus. Het verwerken van deze gegevens is nooit bedoeld om een diagnose te stellen of om te delen met derden, maar slechts om in grote lijnen je ontwikkeling te kunnen volgen en als geheugensteun voor mij bij eventuele toekomstige gesprekken met u.

*Waarvoor ik gegevens nodig heb:

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met van Reiki praktijk de Verbinding Assen, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Het inplannen van een afspraak in de agenda van–Reiki praktijk de Verbinding Assen-
 • Voor het opstellen van een certificaat als bewijs van deelname aan een Reiki cursus.

*Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens is Reiki praktijk de Verbinding Assen gebonden aan de wet- en regelgeving die daarvoor geldt, en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt -Reiki praktijk de Verbinding Assen- zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring door te voeren om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onder aan deze privacyverklaring.

*Hoe lang ik gegevens bewaar:

Reiki praktijk de Verbinding Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

*Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd

-Reiki praktijk de Verbinding Assen- neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.–Reiki praktijk de Verbinding Assen- heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

.        Papieren intake formulieren liggen achter slot. 

·        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·        TLS Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.


 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring? Neem dan contact met me op. Dit kunt u doen via reikiverbinding@gmail.com

Deze privacyverklaring is opgesteld op 01-09- 2018
Herma Harmsen, -Reiki praktijk de Verbinding Assen- te Assen